Norrköping Östgötatrafiken ASJL / ASEA M67K

81

Delivered: 1967

83

Delivered: 1967
Scrapped: 2008 Current:

85

Delivered: 1967

86

Delivered: 1967
Current: Current:

87

Delivered: 1967

90

Delivered: 1967
Current: Current:

Norrköping Östgötatrafiken  Düwag M97

61

Delivered: 1967 Ex: Duisberg 1075 - 1994

62

Delivered: 1966 Ex: Duisberg 1062 - 1994
Name: Duisburg Name: Düsseldorf
Current: Current:

63

Delivered: 1966 Ex: Duisberg 1064 - 1994

65

Delivered: 1966 Ex: Duisberg 1065 - 1994
Name: Kassel
Current: Current:

66

Delivered: 1966 Ex: Duisberg 1066 - 1994

70

Delivered: 1966 Ex: Duisberg 1070 - 1996
Name: Braunschweig Name: Essen
Current: Current:

Norrköping Östgötatrafiken  ADtranz M98

21

Delivered:1989

22

Delivered: 1990
Ex: Bremen 3901 - 1998 Ex: Munich 2701 - 1999
Current: Current: